Zemědělské družstvo Popelín
Zemědělské družstvo Popelín
             O NÁS KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE REFERENCE

AKTUALITY

DOVOLENÁ NA BRAMBORÁRNĚ 20.12 - 3.1.2022


zobrazit detail forografieDOVOLENÁ NA BRAMBORÁRNĚ 20.12 - 3.1.2022ZAHÁJENÍ PRODEJE BRAMBOR 2021


zobrazit detail forografie

Od 11. 10. 2021 zahajujeme prodej brambor na bramborárně v České Olešné

Ceník a prodejní dobu naleznete v přiloženém souboru.
Informace: Martina Némethová, tel.: 384 397 553, 725 421 142, e-mail: nemethova@zd-popelin.cz
Těšíme se na Vaší návštěvu!

Přiložené soubory:
annotation-2021-09-30-161040.jpg   
Členská schůze 2021 - výsledek hlasování per rollam


Dobrý den všem členům našeho družstva
Korespondenční hlasování bylo ukončeno. Představenstvo družstva konstatuje, že z obeslaného počtu 74 členů ZD Popelín bylo vráceno 69 návratových lístků. Hlasování probíhalo od 14. 4. 2021 (datum rozeslání návrhu rozhodnutí) do 30. 4. 2021 (ukončení sběru návratových lístků) a nedošlo ke změnám v počtu členů. Všech 69 odpovědí je platných.
Celkem 69 členů souhlasí s návrhem rozhodnutí v obou bodech:
A) schválení účetní závěrky za rok 2020
B) schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
Lze tedy konstatovat, že oba návrhy jsou přijaty nadpoloviční většinou hlasů, a to 93,2 % členů z celkového počtu 74 členů ke 14. 4. 2021.
Závěrečná zpráva o výsledku hlasování je rozeslána dopisem všem členům družstva.

Děkujeme vám za zaslané odpovědní lístky a přejeme vám všem pevné zdraví a věříme, že v příštím roce již bude možné uskutečnit členskou schůzi a potkat se s vámi osobně.Členská schůze 2021 - hlasování per rollam


Z důvodu pandemie COVID 19 neni opět možné uskutečnit členskou schůzi ZD Popelín. S ohledem na nejistý vývoj další situace rozhodlo představenstvo družstva na svém jednání dne 1. dubna 2021 využít možnosti §19, zákona 191/2020 Sb. a provést tak nezbytná rozhodování, která jsou v kompetenci členské schůze, písemnou formou (per rollam). Každý člen obdrží v těchto dnech dopis, ve kterém nalezne materiály potřebné k tomuto rozhodnutí. Pro schválení účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku roku 2020 je velmi důležité, aby členové vrátili návratové lístky, na kterých vyznačí své stanovisko, do 30. dubna 2021. Představenstvo ZD Popelín děkuje za pochopeníUkončení prodeje brambor na bramborárně v České Olešné


zobrazit detail forografieZD Popelín oznamuje, že prodej sadbových a konzumních brambor bude ukončen 23.04.2021.Grafická část výroční zprávy za rok 2020 - rostlinná výroba


zobrazit detail forografieTyto grafy ukazují vývoj za rok 2020 u výnosů plodin v rostlinné výrobě ZD Popelín.

Přiložené soubory:
graf-brambory-2020.pdf   
graf-obiloviny-2020.pdf   
graf-repka-2020.pdf   
Grafická část výroční zprávy za rok 2020 - živočišná výroba


zobrazit detail forografieTyto grafy ukazují vývoj za rok 2020 u užitkovosti chovaných zvířat - průměrné denní přírůstky a dojivost krav ZD Popelín.

Přiložené soubory:
graf-prirustky-2020.pdf   
graf-dojivost-2020.pdf   
Grafická část výroční zprávy za rok 2020 - personální část


zobrazit detail forografieV přiložených souborech naleznete grafy, které ukazují vývoj za rok 2020 u průměrné mzdy a počtu pracovníků ZD

Přiložené soubory:
graf-mzda-2020.pdf   
graf-pracovnici-2020.pdf   
Účetní závěrka za rok 2020


zobrazit detail forografiePředstavenstvo družstva doporučilo na svém zasedání dne 1. dubna 2021 členské schůzi schválení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku. V přiložených souborech naleznete Rozvahu a Výsledovku za rok 2020.

Přiložené soubory:
rozvaha-ve-zkracenem-rozsahu-2020-2.pdf   
vykaz-zisku-a-ztraty-2020.pdf   
Členská schůze 2020 - hlasování per rollam - výsledek


Dobrý den všem členům našeho družstva.
Korespondenční hlasování bylo ukončeno. Představenstvo družstva konstatuje, že z obeslaného počtu 76 členů ZD Popelín bylo vráceno 65 návratových lístků. V období hlasování, tj. od 29. 10. 2020 (datum rozeslání návrhu rozhodnutí) do 13. 11. 2020 (ukončení sběru návratových lístků) došlo k úmrtí třech členů družstva, kdy odpovědi od dvou z nich byly zaslány ještě před úmrtím. Ze 65 odpovědí je jeden lístek neplatný.
Celkem 64 členů souhlasí s návrhem rozhodnutí v obou bodech:
A) schválení účetní závěrky za rok 2019
B) schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
Lze tedy konstatovat, že oba návrhy jsou přijaty nadpoloviční většinou hlasů, a to 84,2 % členů z celkového počtu 76 členů k 29. 10. 2020.
Závěrečná zpráva o výsledku hlasování je rozeslána dopisem všem členům družstva.
Textová část výroční zprávy ZD Popelín 2019


zobrazit detail forografiePro komplexnost informací o hospodaření v roce 2019, zveřejňujeme pro naše členy i textovou část Výroční zprávy ZD Popelín za rok 2019.

Přiložené soubory:
1text-vz-2019_final.pdf   
Členská schůze 2020 - hlasování per rollam


Z důvodu pandemie COVID 19 nebylo možné uskutečnit členskou schůzi ZD Popelín, která byla původně plánována na 20. března 2020. Díky druhé vlně pandemie není možné její konání ani v těchto podzimních měsících. S ohledem na nejistý vývoj situace do konce roku, rozhodlo představenstvo družstva na svém jednání dne 29. října 2020 využít možnosti §19, zákona 191/2020 Sb. a provést tak nezbytná rozhodování, která jsou v kompetenci členské schůze, písemnou formou (per rollam). Každý člen obdrží dopis, ve kterém nalezne materiály potřebné k tomuto rozhodnutí.
Pro schválení účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku roku 2019 je velmi důležité, aby členové vrátili návratové lístky, na kterých vyznačí své stanovisko, do 13.11.2020.
Představenstvo ZD Popelín děkuje za pochopeníZAHÁJENÍ PRODEJE BRAMBOR 2020


zobrazit detail forografieOd 14. 9. 2020 zahajujeme prodej brambor na bramborárně v České Olešné
Ceník a prodejní dobu naleznete v přiloženém souboru. Informace: Martina Némethová, tel.: 384 397 553, 725 421 142, e-mail: nemethova@zd-popelin.cz Těšíme se na Vaší návštěvu!

Přiložené soubory:
cena-aktualizace.pdf   
Ukončení prodeje brambor na bramborárně v České Olešné


zobrazit detail forografiePosledním prodejním dnem brambor ze sklizně 2019 na naší bramborárně v České Olešné bude středa 8.4.2020. (prodejní doba 12:30 až 15:00).Zrušení členské schůze


Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v České republice a zákazu shromažďování rušíme členskou schůzi, která se měla konat dne 20 .3. 2020. Náhradní termín Vám bude včas oznámen.Grafická část výroční zprávy za rok 2019 - personální část


zobrazit detail forografieV přiložených souborech naleznete grafy, které jsou součástí výroční zprávy ZD Popelín za rok 2019 - průměrná mzda a počet pracovníků

Přiložené soubory:
1111111graf-mzda.pdf   
11111111graf-pracovnici.pdf   
Grafická část výroční zprávy za rok 2019 - živočišná výroba


zobrazit detail forografieV přiložených souborech naleznete grafy, které jsou součástí výroční zprávy ZD Popelín za rok 2019 z oblasti živočišné výroby.

Přiložené soubory:
11111graf-prirustky-zvirat.pdf   
1111graf-dojivost.pdf   
Grafická část výroční zprávy za rok 2019 - rostlinná výroba


zobrazit detail forografieV přiložených souborech naleznete grafy, které jsou součástí výroční zprávy ZD Popelín za rok 2019 z oblasti rostlinné výroby.

Přiložené soubory:
11graf-vynosy-obilovin.pdf   
1111graf-vynosy-repky.pdf   
111graf-vynosy-brambor.pdf   
Účetní závěrka za rok 2019


zobrazit detail forografieZávěrka za rok 2019 je dokončena a projednána v představentvu. V přiložených souborech naleznete grafy a tabulky, které jsou součástí výroční zprávy ZD Popelín za uvedený rok v oblasti nákladů, výnosů, zisku, včetně rozvahy a výsledovky.

Přiložené soubory:
vykaz-zisku-a-ztraty-2019.pdf   
rozvaha-2019.pdf   
Prodej sadbových brambor 2020


zobrazit detail forografieSadbové brambory je možno zakoupit na bramborárně v České Olešné.
Balení 10 kg stojí 140,- Kč (tj. 14,- Kč/kg) a balení 5 kg prodáváme za 75,- Kč (tj. 15,- Kč/kg). Uvedené ceny jsou včetně DPH 15%.
Prodejní dny jsou středa a pátek, vždy od 12:30 do 15:00 hodin.
Informace: Martina Némethová, tel.: 384 397 553, 725 421 142,
e-mail: nemethova@zd-popelin.cz
Těšíme se na Vaší návštěvu!Omezení prodeje brambor koncem roku 2019


Od 19. 12. 2019 do 5. 1. 2020 bude na bramborárně v České Olešné zavřeno.
Prodej bude zahájen ve středu 8. 1. 2020.
Prodejní dny dále budou středa a pátek, vždy od 12:30 do 15:00 hodin. Informace: Martina Némethová, tel.: 384 397 553, 725 421 142, e-mail: nemethova@zd-popelin.cz
Těšíme se na Vaší návštěvu!ZAHÁJENÍ PRODEJE BRAMBOR 2019


Od 30. 9. 2019 zahajujeme prodej brambor na bramborárně v České Olešné

Ceník a prodejní dobu naleznete v přiloženém souboru.
Informace: Martina Némethová, tel.: 384 397 553, 725 421 142, e-mail: nemethova@zd-popelin.cz
Těšíme se na Vaší návštěvu!

Přiložené soubory:
brambory-prodej-2019.pdf   
Volné pracovní místo


Přijmeme zaměstnance do živočišné výroby. Pro více informací volejte na telefon 384 397 553 - paní Jana Maršíková nebo pište na e-mail marsikova@zd-popelin.czUkončení prodeje brambor na bramborárně v České Olešné


zobrazit detail forografiePosledním prodejním dnem brambor ze sklizně 2018 na naší bramborárně v České Olešné bude středa 24.4.2019. Prodejní doba 12:30 až 15:00.Účetní závěrka za rok 2018


zobrazit detail forografieDokončili jsme účetní závěrku za rok 2018. V přiložených souborech naleznete grafy a tabulky, které jsou součástí výroční zprávy ZD Popelín za uvedený rok v oblasti nákladů, výnosů, zisku, včetně rozvahy a výsledovky.

Přiložené soubory:
rozvaha-2018.pdf   
vysledovka-2018.pdf   
11graf-naklady_vynosy.pdf   
Grafická část výroční zprávy za rok 2018 - personální část


zobrazit detail forografieV přiložených souborech naleznete grafy, které jsou součástí výroční zprávy ZD Popelín za uvedený rok v oblasti počtu pracovníků a průměrné mzdy na jednoho pracovníka.

Přiložené soubory:
1graf-prumerna-mzda.pdf   
Grafická část výroční zprávy za rok 2018 - živočišná výroba


zobrazit detail forografieV přiložených souborech naleznete grafy, které jsou součástí výroční zprávy ZD Popelín za rok 2018 z oblasti živočišné výroby.

Přiložené soubory:
1111graf-prirustky-zvirat.pdf   
graf-dojivost-krav.pdf   
Grafická část výroční zprávy za rok 2018 - rostlinná výroba


zobrazit detail forografieV přiložených souborech naleznete grafy, které jsou součástí výroční zprávy ZD Popelín za rok 2018 z oblasti rostlinné výroby.

Přiložené soubory:
1graf-vynosy-obilovin.pdf   
111graf-vynosy-repky.pdf   
11graf-vynosy-brambor.pdf   
Pozvánka na výroční členskou schůzi ZD


Zveme Vás na členskou schůzi Zemědělského družstva Popelín, se sídlem Popelín 189, 378 55 Popelín, která se koná dne 15. 3. 2019 od 13.00 hodin v provozní budově družstva.

Program schůze:
1) Zahájení
2) Zpráva předsedy
3) Zpráva kontrolní komise
4) Zpráva ekonoma - účetní závěrka za rok 2018
5) Diskuse
6) Usnesení
7) Závěr – občerstvení

Pokud se z vážných důvodů nebudete moci členské schůze zúčastnit, pověřte plnou mocí svého zástupce.
Podklady, které budou projednávány na členské schůzi, budou k dispozici na nástěnkách v přízemí a prvním patře provozní budovy ZD v Popelíně. Další části výroční zprávy naleznete v aktuálních informacích na těchto webových stránkách. Kompletní výroční zpráva bude k zapůjčení u předsedy družstva, u ekonoma družstva, u všech členů představenstva a kontrolní komise a v účtárně zemědělského družstva.

Ladislav Ohrazda v. r.
předseda družstva

Odjezd autobusu: Č. Olešná 12.30 hod., Bednáreček 12.40 hod., Bořetín 12.50 hod.Prodejní doba na bramborárně o vánočních svátcích


Bramborárna v České Olešné bude od 20.12.2018 uzavřena.

Prodej brambor bude zahájen od pátku 4. ledna 2019.
Otevírací doba v roce 2019:
středa a pátek od 12:30 do 15.00 hodin


Těšíme se na Vaší návštěvu45. ročník Mistrovství České republiky v orbě


zobrazit detail forografieDalší ročník Mistrovství České republiky v orbě se uskutečnil ve dnech 5. a 6. 10. 2018 na pozemcích Zemědělského družstva Kalich v Kamenici nad Lipou, v místní části Vodná. Naše družstvo zde reprezentoval pan Oliver Sztarsich a vedl si velmi dobře. V kategorii víceradličných pluhů, kdy s pluhem Kverneland taženým traktorem Case IH Magnum skončil na stupních vítězů a obsadil nádherné třetí místo.
Za toto umístění a vzornou reprezentaci našeho ZD mu patří velká gratulace a poděkování.
Vedení ZD Popelín

»» víceZahájení prodeje brambor 2018


Na bramborárně v České Olešné zahajujeme od 26. září 2018 drobný prodej brambor. Ceník a prodejní dobu naleznete v přiloženém souboru. (O státním svátku 28.9.2018 je bramborárna zavřena.) Informace: Martina Némethová, tel.: 384 397 555, 725 421 142, e-mail: nemethova@zd-popelin.cz Těšíme se na Vaší návštěvu

Přiložené soubory:
ceny-brambor-2018.docx   
Informace o nás naleznete i na webu ZEMĚDĚLCI JINDŘICHOHRADECKA


Na webových stránkách, které provozuje Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Jindřichův Hradec, naleznete další informace o našem družstvu, včetně fotografií.

»» víceZD Popelín opět podporuje cyklistický závod


zobrazit detail forografieUkončení prodeje brambor ze sklizně roku 2017


Dovolujeme si oznámit našim zákazníkům, že drobný prodej brambor na bramborárně v České Olešné ze sklizně roku 2017 bude ukončen v pondělí dne 30. dubna 2018.V pátek 16. března 2018 bude bramborárna v České Olešné uzavřena


zobrazit detail forografieRozvaha a výsledovka 2017
Přiložené soubory:
rozvaha-2017.pdf   
vysledovka-2017.pdf   
Pozvánka na výroční členskou schůzi ZD


Zveme Vás na členskou schůzi Zemědělského družstva Popelín, se sídlem Popelín 189, 378 55 Popelín, která se koná dne 16. 3. 2018 od 13.00 hodin v provozní budově družstva.

Program schůze:
1) Zahájení
2) Zpráva předsedy
3) Zpráva kontrolní komise
4) Zpráva ekonoma - účetní závěrka za rok 2017
5) Volby statutárních orgánů
6) Diskuse
7) Usnesení
8) Závěr – občerstvení

Pokud se z vážných důvodů nebudete moci členské schůze zúčastnit, pověřte plnou mocí svého zástupce.
Podklady, které budou projednávány na členské schůzi, jsou k dispozici na nástěnkách v přízemí a prvním patře provozní budovy ZD v Popelíně. Další části výroční zprávy naleznete v aktuálních informacích na těchto webových stránkách. Kompletní výroční zpráva je k zapůjčení u předsedy družstva, u ekonoma družstva, u všech členů představenstva a kontrolní komise a v účtárně zemědělského družstva.

Ladislav Ohrazda v. r.
předseda družstva

Odjezd autobusu: Č. Olešná 12.30 hod., Bednáreček 12.40 hod., Bořetín 12.50 hod.Grafická část výroční zprávy za rok 2017 - rostlinná výroba


zobrazit detail forografieV přiložených souborech naleznete grafy, které jsou součástí výroční zprávy ZD Popelín za rok 2017 z oblasti rostlinné výroby.

Přiložené soubory:
graf-vynosy-obilovin.pdf   
1graf-vynosy-repky.pdf   
1graf-vynosy-brambor.pdf   
Grafická část výroční zprávy za rok 2017 - živočišná výroba


zobrazit detail forografieV přiložených souborech naleznete grafy, které jsou součástí výroční zprávy ZD Popelín za rok 2017 z oblasti živočišné výroby.

Přiložené soubory:
111graf-dojivost.pdf   
111graf-prirustky-zvirat.pdf   
Grafická část výroční zprávy za rok 2017 - ekonomika


zobrazit detail forografieV minulých dnech jsme dokončili účetní závěrku za rok 2017. V přiložených souborech naleznete grafy, které jsou součástí výroční zprávy ZD Popelín za uvedený rok v oblasti nákladů, výnosů, zisku, počtu pracovníků a průměrné mzdy na jednoho pracovníka.

Přiložené soubory:
11111graf-na-vy.pdf   
1111111graf-pracovnici.pdf   
11111graf-mzda.pdf   
Nová výsadba stromů u barokní sýpky v Popelíně


zobrazit detail forografieV minulých dnech jsme prostor v našem areálu v Popelíně doplnili novou zelení. Dříve zde bývaly vzrostlé lípy, ale nepřežily jednu z větrných smrští před třemi lety. U barokní sýpky, která slouží jako sklad materiálu a náhradních dílů, nám zahradnická firma manželů Kocourkových provedla odbornou výsadbu dvou lip a čtyř jedlých jeřabů. Už se těšíme na jaro, až se nám stromky zazelenají.Obnovili jsme technologii dojírny v České Olešné


zobrazit detail forografieVracíme se k jedné akci letošního roku. V jeho průběhu se nám podařilo kompletně vyměnit technologii dojení na kravíně v České Olešné. Rybinová dojírna je nově vybavena moderním zařízením pro 2 x 8 dojnic od firmy Baumatic. Toto strojní zařízení zaručuje šetrné dojení a maximálně omezuje nepříznivý vliv na zdravotní stav vemene dojnice a vytváří ideální podmínky pro kvalitní práci dojiče. Společně se strojním zařízením byly pořízeny technologie nezbytné pro efektivní dojení - měření nádoje, identifikace a pohybové aktivity dojnic.
Tuto investici jsme realizovali jednak z vlastních prostředků a částečně i z dotačních prostředků Programu rozvoje venkova, který spravuje Státní zemědělský intervenční fond.

Přiložené soubory:
img_0713.jpg   
img_0692.jpg   
img_0695.jpg   
Nová otevírací doba na bramborárně v České Olešné v říjnu a od listopadu 2017
Přiložené soubory:
nova-oteviraci-doba.pdf   
Zahájení prodeje konzumních brambor ze sklizně 2017
Přiložené soubory:
prodej-brambor-2017.pdf   
Výsledovka a rozvaha za rok 2016


zobrazit detail forografieVýsledky hospodaření našeho družstva za rok 2016 je možno vidět v přiložených výkazech.

Přiložené soubory:
rozvaha-2016.pdf   
vykaz-zisku-a-ztraty-2016.pdf   
Grafická část výroční zprávy za rok 2016 - ekonomika


zobrazit detail forografieV přiložených souborech naleznete grafy, které jsou součástí výroční zprávy ZD Popelín za rok 2016 v oblasti nákladů, výnosů, zisku, počtu pracovníků a průměrné mzdy na jednoho pracovníka.

Přiložené soubory:
111graf-na-vy.pdf   
1111graf-mzda.pdf   
1111graf-pracovnici.pdf   
Grafická část výroční zprávy za rok 2016 - živočišná výroba


zobrazit detail forografieV přiložených souborech naleznete grafy, které jsou součástí výroční zprávy ZD Popelín za rok 2016 z oblasti živočišné výroby.

Přiložené soubory:
11graf-dojivost.pdf   
11graf-prirustky-zvirat.pdf   
Grafická část výroční zprávy za rok 2016 - rostlinná výroba


zobrazit detail forografieV přiložených souborech naleznete grafy, které jsou součástí výroční zprávy ZD Popelín za rok 2016 z oblasti rostlinné výroby.

Přiložené soubory:
graf-vynosy-obilovinin.pdf   
graf-vynosy-repky.pdf   
graf-vynosy-brambor.pdf   
Pozvánka na výroční členskou schůzi ZD Popelín, se sídlem Popelín 189, 378 55 Popelín


Zveme Vás, členy a zaměstnance družstva, na členskou schůzi Zemědělského družstva Popelín, která se koná dne
17. 3. 2017 od 13.00 hodin v provozní budově družstva.

Program schůze:
1) Zahájení
2) Zpráva předsedy
3) Zpráva kontrolní komise
4) Zpráva ekonoma - účetní závěrka za rok 2016
5) Diskuse
6) Usnesení
7) Závěr – občerstvení

Pokud se z vážných důvodů nebudete moci členské schůze zúčastnit, pověřte plnou mocí svého zástupce. Plnou moc lze udělit jenom členu družstva!

Ladislav Ohrazda v. r.
předseda družstva

Odjezd autobusu: Č. Olešná 12.30 hod., Bednáreček 12.40 hod., Bořetín 12.50 hod.

Podklady, které budou projednávány na členské schůzi, jsou k dispozici na nástěnkách v přízemí a prvním patře provozní budovy ZD v Popelíně. Další části výroční zprávy naleznete postupně na těchto webových stránkách, v aktuálních informacích. Kompletní výroční zpráva je k zapůjčení u předsedy družstva, u ekonoma družstva, u všech členů představenstva a kontrolní komise a v účtárně zemědělského družstva.Nová stáj pro jalovice v areálu ŽV v České Olešné


zobrazit detail forografiePřed koncem roku 2016 jsme dokončili stavbu stáje pro 72 ks krav stojících na sucho. Dodavatelem stavby je firma Agos stavební a. s. Pelhřimov. Základové konstrukce stavby tvoří monolitické základové patky a pasy z betonu. Konstrukce haly je ocelová rámová s obvodovými ocelovými sloupy a ocelovými vazníky. Svislé konstrukce jsou opláštěny trapézovými plechy (štítové stěny) a boční svinovací plachtou (boční stěny). Na obvodových stěnách jsou instalovány svinovací plachty. V hřebeni je osazena hřebenová větrací štěrbina.

Přiložené soubory:
img_2048.jpg   
img_2050.jpg   
Nabídka sadbových brambor v roce 2017
Přiložené soubory:
kmbt_215_01261.pdf   
Změna prodejní doby na bramborárně v České Olešné
Přiložené soubory:
kmbt_215_01147.pdf   
Nový ceník brambor 2016
Přiložené soubory:
kmbt_215_01121.pdf   
Zahájení prodeje brambor ze sklizně 2016
Přiložené soubory:
1kmbt_215_01112.pdf   
kmbt_215_01113.pdf   
Grafická část výroční zprávy za rok 2015 - ekonomika


zobrazit detail forografieV přiložených souborech naleznete grafy, které jsou součástí výroční zprávy ZD Popelín za rok 2015 v oblasti nákladů, výnosů, zisku, počtu pracovníků a průměrné mzdy na jednoho pracovníka.

Přiložené soubory:
1graf-na-vy.pdf   
11graf-pracovnici.pdf   
11graf-mzda.pdf   
Grafická část výroční zprávy za rok 2015 - živočišná výroba


zobrazit detail forografieV přiložených souborech naleznete grafy, které jsou součástí výroční zprávy ZD Popelín za rok 2015 z oblasti živočišné výroby. Užitkovost krav je 7251 litrů mléka na dojnici a rok.

Přiložené soubory:
1graf-prirustky-zvirat.pdf   
1graf-dojivost.pdf   
Grafická část výroční zprávy za rok 2015 - rostlinná výroba


zobrazit detail forografieV přiložených souborech naleznete grafy, které jsou součástí výroční zprávy ZD Popelín za rok 2015 z oblasti rostlinné výroby.

Přiložené soubory:
graf-vynosy-obili.pdf   
1graf-vynosy-repka.pdf   
111graf-vynosy-brambory.pdf   
Přehled vybraných ekonomických a výrobních ukazatelů za roky 2006 až 2015


zobrazit detail forografieVývoj nejdůležitějších ekonomických a výrobních ukazatelů za posledních deset let je uveden v připojených tabulkách

Přiložené soubory:
ukazatele_eko.pdf   
ukazatele_vyr.pdf   
Pozvánka na výroční členskou schůzi


Zveme Vás, členy družstva a zaměstnance, na členskou schůzi Zemědělského družstva Popelín, která se koná dne
18. 3. 2016 od 13.00 hodin v provozní budově družstva.

Program schůze:
1) Zahájení
2) Zpráva předsedy
3) Zpráva kontrolní komise
4) Zpráva ekonoma - účetní závěrka za rok 2015
5) Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva
6) Diskuse
7) Usnesení
8) Závěr – občerstvení

Pokud se z vážných důvodů nebudete moci členské schůze zúčastnit, pověřte plnou mocí svého zástupce. Plnou moc lze udělit jenom členu družstva!

Ladislav Ohrazda v. r.
předseda družstva

Odjezd autobusu: Č. Olešná 12.30 hod., Bednáreček 12.40 hod., Bořetín 12.50 hod.


Podklady, které budou projednávány na členské schůzi, jsou k dispozici na nástěnkách v přízemí a prvním patře provozní budovy ZD v Popelíně. Další části výroční zprávy naleznete zde, v aktuálních informacích. Kompletní výroční zpráva je k zapůjčení u předsedy družstva, u ekonoma družstva, u všech členů představenstva a kontrolní komise a v účtárně zemědělského družstva.Výsledovka a rozvaha za rok 2015


zobrazit detail forografieNové výsledky hospodaření našeho družstva za rok 2015 je možno vidět v přiložených výkazech.

Přiložené soubory:
vysledovka2015_.pdf   
rozvaha-2015_.pdf   
Ceník sadby brambor 2016
Přiložené soubory:
ceny-sadby-2016.pdf   
Nový ceník brambor od 19.10.2015
Přiložené soubory:
novy-cenik-2015.pdf   
Zahájení prodeje brambor ze sklizně roku 2015


Na bramborárně v České Olešné zahajujeme od 23. září 2015 drobný prodej brambor. Ceník a prodejní dobu naleznete v přiloženém souboru.
Informace: Martina Némethová, tel.: 384 397 555, 725 421 142, e-mail: nemethova@zd-popelin.cz
Těšíme se na Vaší návštěvu

Přiložené soubory:
1prodej-brambor-2015.pdf   
Textová část výroční zprávy za rok 2014


zobrazit detail forografie

Přiložené soubory:
i-vyrocni-zprava-2014.pdf   
ii-vyrocni-zprava-2014.pdf   
Příloha k účetní závěrce za rok 2014


V přiloženém souboru najdete Přílohu k účetní závěrce ZD Popelín v plném rozsahu za účetní období končící datem 31.12.2014

Přiložené soubory:
priloha-k-ucetni-zaverce-2014.pdf   
1pr-c.-1_cash-flow-2014.pdf   
Grafická část výroční zprávy za rok 2014 - ekonomika


zobrazit detail forografieV přiložených souborech naleznete grafy, které jsou součástí výroční zprávy ZD Popelín za rok 2014 v oblasti nákladů, výnosů, zisku, počtu pracovníků a průměrné mzdy na jednoho pracovníka.

Přiložené soubory:
graf-nakl_vyk.pdf   
graf-pracovnici.pdf   
graf-mzda.pdf   
Grafická část výroční zprávy za rok 2014 - živočišná výroba


V přiložených souborech naleznete grafy, které jsou součástí výroční zprávy ZD Popelín za rok 2014 z oblasti živočišné výroby. Užitkovost krav je nejvyšší v historii družstva - 7874 litrů mléka na dojnici a rok.

Přiložené soubory:
graf-dojivost.pdf   
graf-prirustky-zvirat.pdf   
Grafická část výroční zprávy za rok 2014 - rostlinná výroba


V přiložených souborech naleznete grafy, které jsou součástí výroční zprávy ZD Popelín za rok 2014 z oblasti rostlinné výroby. Velmi vysoké výnosy - brambory 39,8 t/ha, obiloviny 7,1 t/ha a řepka 4,9 t/ha.

Přiložené soubory:
graf-obiloviny.pdf   
graf-repka.pdf   
graf-brambory.pdf   
Přehled vybraných ekonomických a výrobních ukazatelů za rok 2014


Vývoj nejdůležitějších ekonomických a výrobních ukazatelů za posledních deset let je uveden v připojených tabulkách.

Přiložené soubory:
eko_ukaz.pdf   
vyr_ukaz.pdf   
Výsledovka a rozvaha za rok 2014


Výsledky hospodaření našeho družstva je možno vidět v přiložených výkazech.

Přiložené soubory:
vysledovka-2014.pdf   
rozvaha-2014.pdf   
Pozvánka na výroční členskou schůzi družstva


Zveme své členy na výroční členskou schůzi, která se koná dne 20. března 2015. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Přiložené soubory:
11pozvanka.docx   
Prodej sadbových brambor pro výsadbu 2015


Na bramborárně v České Olešné je možno zakoupit sadbové brambory. Odrůdy a ceník naleznete v přiloženém souboru. Prodejní doba na bramborárně v České Olešné: středa a pátek 12.30 - 15.00
Informace: Martina Némethová, tel.: 384 397 555, 725 421 142, e-mail: nemethova@zd-popelin.cz
Těšíme se na Vaší návštěvu

Přiložené soubory:
prodej-sadby-2015.docx   
Zemědělské družstvo Popelín vykupuje půdu od vlastníků


S přibývajícím časem si stále více každý z nás uvědomuje význam půdy - našeho nejdůležitějšího a základního výrobního prostředku. Máme zájem vykoupit od vlastníků pozemky a zajistit tak pro naše družstvo jistotu hospodaření v dalších letech. Zvažte, prosím, možnost prodeje a bude-li pro Vás tato poptávka zajímavá, informujte nás o tom, pokud možno co nejdříve. V případě potřeby dalších informací se obraťte na paní Miladu Tůmovou, tel. 384 397 555 nebo 728 437 440, e-mail: tumova@zd-popelin.cz.Zahájení prodeje brambor ze sklizně roku 2014


Na bramborárně v České Olešné zahajujeme od 22. září 2014 drobný prodej brambor. Ceník a prodejní dobu naleznete v přiloženém souboru.
Informace: Martina Némethová, tel.: 384 397 555, 725 421 142, e-mail: nemethova@zd-popelin.cz
Těšíme se na Vaší návštěvu

Přiložené soubory:
ceny-brambor.docx   
Textová část výroční zprávy 2013


zobrazit detail forografie

Přiložené soubory:
11kmbt_215_00338.pdf   
Grafická část výroční zprávy za rok 2013 - ekonomika


zobrazit detail forografieV přiložených souborech naleznete grafy, které jsou součástí výroční zprávy ZD Popelín za rok 2013 v oblasti nákladů, výnosů, zisku, počtu pracovníků a průměrné mzdy na jednoho pracovníka.

Přiložené soubory:
1graf-nv-2013.pdf   
1graf-mzda-2013.pdf   
1graf-pracovnici-2013.pdf   
Grafická část výroční zprávy za rok 2013 - živočišná výroba


V přiložených souborech naleznete grafy, které jsou součástí výroční zprávy ZD Popelín za rok 2013 z oblasti živočišné výroby. V dojivosti Českého strakatého skotu jsme se za rok 2013 umístili na 1. místě v mléčné lize okresu Jindřichův Hradec.

Přiložené soubory:
graf-prirustky-zvirat-2013.pdf   
graf-dojivost-2013.pdf   
Grafická část výroční zprávy za rok 2013 - rostlinná výroba


V přiložených souborech naleznete grafy, které jsou součástí výroční zprávy ZD Popelín za rok 2013 z oblasti rostlinné výroby

Přiložené soubory:
graf-vynosy-obilovin-2013.pdf   
graf-vynosy-repky-2013.pdf   
graf-vynosy-brambor-2013.pdf   
Přehled vybraných ekonomických a výrobních ukazatelů za rok 2013
Přiložené soubory:
ukazatele-eko.pdf   
ukazatele-vyr.pdf   
Příloha k účetní závěrce za rok 2013


V přiloženém souboru najdete Přílohu k účetní závěrce ZD Popelín v plném rozsahu za účetní období končící datem 31.12.2013

Přiložené soubory:
priloha-2013.pdf   
Výsledovka a rozvaha za rok 2013


V přiloženém souboru naleznete Výsledovku a Rozvahu za rok 2013

Přiložené soubory:
vysledovka2013.pdf   
1rozvaha-2013.pdf   
Pozvánka na členskou schůzi - viz přílohy
Přiložené soubory:
1pozvanka.docx   
1navrh-stanov-zd-popelin.pdf   
Ukončení drobného prodeje brambor


Dovolujeme si oznámit našim zákazníkům, že drobný prodej brambor na bramborárně v České Olešné ze sklizně roku 2013 bude ukončen ve středu dne 6.11.2013.Rozvaha za rok 2012


V přiloženém souboru naleznete Rozvahu za rok 2012

Přiložené soubory:
rozvaha-2012.xls   
Výsledovka za rok 2012


V přiloženém souboru naleznete Výsledovku za rok 2012

Přiložené soubory:
vysledovka2012.xls   
Volba nových statutárních orgánů družstva


Členská schůze ZD Popelín zvolila dne 15.3.2013 nové představenstvo družstva ve složení:
Vladimír Čeloud, Jiří Dubský, Vladimír Jirků, Eva Koubová, Jarmila Novotná, Ladislav Ohrazda a Pavel Poljak.
Dále zvolila kontrolní komisi ve složení:
Vlastimil Čeloud, ml., Petr Dubský a Martina Némethová.

Nově zvolené představenstvo ZD Popelín zvolilo dne 18.3.2013 ze svého středu
pana Ladislava Ohrazdu předsedou družstva a paní Evu Koubovou místopředsedkyní družstva.

Nová kontrolní komise zvolila dne 19.3.2013 za svou předsedkyni paní Martinu Némethovou.

Hodně zdaru v jejich práci !Pozvánka pro členy na výroční členskou schůzi 15.3.2013
Přiložené soubory:
pozvanka.docx   
Nový teletník a jímka areálu ŽV v České Olešné


zobrazit detail forografieV letošním roce byla dokončena stavba teletníku a močůvkové jímky v areálu živočišné výroby v České Olešné. Nový teletník má pět oddělených sekcí pro volné ustájení telat. Je vybaven čtyřmi krmnými automaty Urban. Nadzemní jímka pro odpadní vody Stallkamp má kapacitu 1430 m3.Rozvaha za rok 2011


V přiloženém souboru naleznete Rozvahu za rok 2011

Přiložené soubory:
rozvaha-2011.pdf   
Výsledovka za rok 2011


V přiloženém souboru naleznete Výsledovku za rok 2011

Přiložené soubory:
vysledovka-2011.pdf   
Aktuální nabídka služeb


Viz přiložený soubor.

Přiložené soubory:
1inzerce-zd-poplelin.doc   
Ukončení žní v roce 2010


zobrazit detail forografieDíky nepříznivému průběhu počasí v létě byly ukončeny žně v našem ZD až 7. září 2010. Souběžně se již rozběhla sklizeň sadbových brambor.Zahájení sklizně brambor


zobrazit detail forografieJiž počátkem září 2010 se rozběhla sklizeň sadbových brambor. Bramborový kombajn Grimme se pustil do prvních hektarů na poli Pod kapličkou v České OlešnéSpouštíme nové webové stránky


Koncem července roku 2010 jsme spustili novou podobu www stran našeho družstva. Na výrobě těchto stran jsme spolupracovali s firmou S e r i o n Corporation, spol. s r. o. Stránky jsou přehlednější a praktičtější pro editování. Pro Vás, naše zákazníky, jsou zde uvedeny přehledně nabízené produkty a můžete využít rubriku ON - LINE POPTÁVKA. Těšíme se na Vaší návštěvu našich stránek.Nemovitá kulturní památka v majetku družstva - barokní sýpka


zobrazit detail forografieNaše zemědělské družstvo provedlo v roce 2008 s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury České republiky z programu Podpora obnovy kulturních památek obnovu barokní sýpky. Tato sýpka je majetkem družstva a byla postavena v roce 1733. Obnovu velmi kvalitně provedla stavební firma Staviservis, s. r. o. z Jindřichova Hradce. Z další přiložené fotografie je možno vidět stav sýpky počátkem roku 2008.Stav barokní sýpky počátkem roku 2008


zobrazit detail forografie

       Server provozuje Zemědělské družstvo Popelín